I. GIỚI THIỆU Khi internet phát triển ngày càng mạnh mẽ dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin giá cả trên mạng xã hội. Từ đó làm khách hàng không thể lựa chọn được…