I. GIỚI THIỆU Việc thiết kế nhà bếp hài hòa với ngôi nhà sẽ trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, một số sai lầm trong quá trình thiết kế nhà bếp có thể gây…